CEIP Guillem de Montgrí - Centre d'Educació Infantil i Primària - Ctra. Sta. Agnès s/n Sant Antoni de Portmany (07820) - Tel/fax: 971344818 - Eivissa - (Illes Balears) ceipguillemdemontgri@gmail.com
Per dubtes i suggeriments: gmprimaria5@gmail.com


DEURES

NO S'HAN DE COPIAR ELS ENUNCIATS

CATALÀ:
Classe: Taller expressió escrita "Està tot inventat?". 
Deures:
CASTELLANO
Clase:
Deberes: Acabar la ficha hasta el ejercio 2

MATEs:

Clase: 
Deberes:Pág 56 1 (a), 6 y 7 
CONTROL MATES LUNES 2/12/2019.
Números romanos (pág. 16)
Sumas y restas llevando
 Multiplicación por tres  cifras (pág 28)
Potencias, cuadrados y cubos (pág 32)
División por dos  cifras
Múltiplos de un número y mínimo común múltiplo (págs 46 y 47)
CCSS:  
Classe: Cacera del tresor "Els fusos horaris"
Deures:Dibuixar la rosa dels vents i pusar els nom+
s dels vents 
CCNN:  
Classe: Realització de la presentació Power point "Els ecosistemes". 
Deures: 



MÚSICA:
VALORS:
ANGLÈS:

PLÀSTICA: