CEIP Guillem de Montgrí - Centre d'Educació Infantil i Primària - Ctra. Sta. Agnès s/n Sant Antoni de Portmany (07820) - Tel/fax: 971344818 - Eivissa - (Illes Balears) ceipguillemdemontgri@gmail.com
Per dubtes i suggeriments: gmprimaria5@gmail.com


DEURES

NO S'HAN DE COPIAR ELS ENUNCIATS

CATALÀ: terminar els excercisis  pàgina 38 2 , 4, 5, i 7 
CASTELLÀ: Estudiar. 

MATEs: Cuando acabamos el examen... 
Ponemos la fecha y unidad 3 en rojo en la libreta. Tareas: 
- Página 45: leer para recordar los ceros finales en el dividendo y el divisor. Hacer el ejercicio 1 y los problemas 3, 4 y 5. 
- Ficha de división entre 1 cifra (fotocopia) .
- Página 46: leer sobre los múltiplos de un número y hacer los ejercicios 1, 2 y 3.  


CCSS:  Pàgina 33 nº 2, 3 i 4. 
CCNN: Inici de la unitat sobre ecosistemes. Posar la data i el títol a la llibreta. 
Pàgines 32 i 33 llegir la informació . Escriure la diferència entre biòtop i biocenosi a la llibreta i escriure un exemple de cada un. 
Pàgina 32 fer "Comprèm, pensa...". 

MÚSICA:
VALORS:
ANGLÈS:

PLÀSTICA: