CEIP Guillem de Montgrí - Centre d'Educació Infantil i Primària - Ctra. Sta. Agnès s/n Sant Antoni de Portmany (07820) - Tel/fax: 971344818 - Eivissa - (Illes Balears) ceipguillemdemontgri@gmail.com
Per dubtes i suggeriments: gmprimaria5@gmail.com


FAMÍLIES

DILLUNS 24 DE JUNY DE 2019 ààà    5è d’Educació Primària
HORARI CITES INFORMES 3R TRIMESTRE

HORARI
ALUMNES
Reunions coordinades amb els tutors dels germans
ASISTENTS
9 – 9:10
Lucía (Sonia, Neus)

9:10 – 9:20
Rubén R.

9:20 – 9:30
Curro

9:30 – 9:40
Juan Carlos (Mª José)

9:40 – 9:50
Iciar

9:50 – 10
Daniela

10 – 10:10
 Rubén P

10:10 – 10:20
Daira

10:20 – 10:30
Iris

10:30 – 10:40
Adam

10:40 – 10:50
Yasmin (Neus)

10:50 – 11
Álex

11 – 11:30

DESCANS

--
11:30 – 11:40
Íker R. (Isaac)
PT (Lorena) + AL (Núria)
11:40 – 11:50
Gonzalo
PT (Lorena) + AL (Núria) + FISIO (Lucía)
11:50 – 12
Alejandro F. (Isaac)
PT (Lorena)
12 – 12:10
Júlia
PT (Lorena)
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
Andreu
PT (Lorena)
12:30 – 12:40
Vega
PT (Lorena)
12:40 – 12:50
Pau (Sònia)
PT (Lorena)
12:50 – 13
Ian
PT (Lorena)
13 – 13:10
Dawoud (Bàrbara)
PT (Lorena)
13:10 – 13:20
Nel
PT (Lorena)
13:20 – 13:30
Darío

13:30 – 13:40
Javier

13:40 – 13:50
Judit

13:50 – 14
Alejandra (Alba, Neus)
PT (Lorena)


Técnicas de estudio. Ministerio de Educación...

Estimades famílies
he decidit incloure un gadget exclusiu per vosaltres. En aquest apartat vos deixarem informacions interessants per treballar amb els vostres fills i filles. Esper que vos sembli interessant i, com sempre, escoltem suggeriments. 

Queridas familias
he decidido incluir un gadget exclusivo para vosotros. En este apartado os dejaremos informaciones interesantes para trabajar con vuestros hijos e hijas. Espero que os parezca interesante y, como siempre, escuchamos sugerencias.


Autoestima. Una pequeña muestra del blog de Jesús Jarque "Familia y cole".

Prevención de problemas de atención desde casa. Jesús Jarque.
Enllaços 

-       Seqüenciació dels continguts de matemàtiques  de primària/Secuencia de contenidos de matemáticas de primaria. 

-       Normativa Conselleria deures. /Normativa de Conselleria sobre deberes. 

-       APP Conselleria d’Educació.

ASSEMBLEA D'ACOLLIDA 2018


Recomanacions de cicle
·    Hàbits d’estudi: es convenient que les activitats que no s’acaben a classe es facin a casa. Però encara que no duguin feina a casa, han de tenir un temps diari per a repassar, revisar, consolidar...els coneixements i les tasques que hem fet a classe.
·  Autonomia: L’alumne ha de ser responsable de revisar diàriament la motxilla, l’agenda (esmorzar, llibres, feina pel dia següent, autoritzacions, material EF...).

·   Hàbits de lectura: Dedicar diàriament un temps a llegir: lectures, continguts treballats... Els pares s’han de preocupar de revisar, ajudar... a l’aprenentatge del seu fill/a. Es convenient agafar més seguretat a l’hora de llegir, millorar la fluïdesa i comprensió lectora.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


POLICÍA DE REFERECIA / POLICÍA TUTOR


Alguna información sobre la dislexia
http://www.ladislexia.net/definicion-dislexia/
Entender para padres --> https://www.understood.org

2 comentaris: